... z dobrého dětství čerpáme celý život...

Poskytuje služby:

  • Rodičům, kteří chtějí pracovat na svém partnerském vztahu či na vztahu s dětmi
  • Rodičům v rozvodu/rozchodu spolupracujícím s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
  • Rodičům, kteří potřebují pomoct ve svých rodič. kompetencích (s doporučením OSPOD)


Poskytuje služby:

  • Pěstounům a poručníkům
  • Dětem v náhradní rodinné péči a jejich biologické rodině
  • Zájemcům o náhradní rodinnou péči
  • Každému dítěti, které nás požádá o pomoc

Nabízí vzděl. aktivity:

  • Pěstounům a poručníkům
  • Rodinám, se kterými spolupracujeme v rámci Centra podpory rodin
  • Široké veřejnosti


Jsme členy Asociace DÍTĚ a RODINA: